Decanters

 

Tìm rượu

Loại Rượu

Giống Nho

Fine Wines

Thương Hiệu

Product number: 1440/26 Height: 270 mm Capacity: 1700 ccm More Dimension: D145 Design: 2004

Mã sản phẩm: 2011/04 Chiều cao: 265 mm, 10-1/2 Thể tích: 1400 ccm, 49-3/8 oz Kích thước: Thiết kế:

Mã sản phẩm: 4100/23

Chiều cao: 420 mm

Thể tích: 1955 ccm

Kích thước: W275

Thiết kế: 2009

Mã sản phẩm: 2009/03 S2 Chiều cao: 365 mm Thể tích: 1210 ccm Kích thước: W155 Thiết kế: 2010
Mã sản phẩm: 2009/03 S1 Chiều cao: 365 mm Thể tích: 1210 ccm Kích thước: W155 Thiết kế: 2010
Mã sản phẩm: 2009/01 S2 Chiều cao: 365 mm Thể tích: 1410 ccm Kích thước: W165 Thiết kế: 2010
Mã sản phẩm: 1450/13 Chiều cao: 240 mm Thể tích: 1330 ccm Kích thước: D135 Thiết kế: 2010
Mã sản phẩm: 1440/13 Chiều cao: 230 mm Thể tích: 1050 ccm Kích thước: D125 Thiết kế: 2004
Mã sản phẩm: 1440/26 Chiều cao: 270 mm Thể tích: 1700 ccm Kích thước: D145 Thiết kế: 2004
Mã sản phẩm: 1700/14 Chiều cao: 130 mm Thể tích: 900 ccm Kích thước: W320 Thiết kế: 1998
Mã sản phẩm: 2011/02 Chiều cao: 150 mm Thể tích: 1400 ccm Kích thước: W375 Thiết kế: 2011
Mã sản phẩm: 1405/13 Chiều cao: 192 mm Thể tích: 750 ccm Kích thước: W435 Thiết kế: 2007
Mã sản phẩm: 2009/01 S1 Chiều cao: 365 mm Thể tích: 1410 ccm Kích thước: W165 Thiết kế: 2010
Mã sản phẩm: 2400/14 Chiều cao: 225 mm Thể tích: 1230 ccm Kích thước: D205 Thiết kế: 1994
Mã sản phẩm: 0401/13 Chiều cao: 315 mm Thể tích: 1200 ccm Kích thước: D130 Thiết kế: 1996
Mã sản phẩm: 2009/02 S1 Chiều cao: 365 mm Thể tích: 1430 ccm Kích thước: W165 Thiết kế: 2010